Naslouchejte svým lidem

13. prosince 2017
2 minuty čtení
861
3

Kým je lídr, když naslouhá? Vrbou.

Když se někomu svěřujeme se svými úzkostmi, často nemáme potřebu slyšet, jak by to kdo udělal jinak. Většinou totiž sami tušíme, co máme udělat jako další krok. Důvodem, proč se svěřujeme, je to, že potřebujeme cítit pochopení, podporu a sounáležitost. Soucítění sbližuje a umravňuje. Navíc díky takovému naslouchání dokážeme pochopit vnitřní svět našeho člověka. A díky tomu lépe známe i jeho motivace.


Tím, že našim lidem nasloucháme, dáváme jim najevo, že je bereme zcela vážně a že jsou pro nás nesmírně důležití. Že jsou to osobnosti, kterým patří ta chvíle našeho času. A jestliže my jim poskytneme svůj čas, tak oni nám zase jindy poskytnou svůj čas a rádi. Nasloucháním dáváme našim lidem osobní důležitost a podtrhujeme jejich individualitu, hodnotu a sebevědomí. Naslouchání je aktem úcty vůči druhé osobě. Správný lídr nepřipustí, aby byl člověk pouze prostředkem k vydělávání peněz pro někoho jiného. Naši lidé dobře cítí, když mají v systému plnit pouze „funkci“ jednoho z ozubených koleček.


A jak zjistíme, že nasloucháme dobře? Za prvé cítíme propojení a vztah mezi sebou navzájem. Je znát blízkost dvou lidí, kteří mají spolu něco „intimního“ za sebou. Za druhé se po čase změní efektivita naší společné práce. Je to dáno právě nasloucháním, které nás propojuje na psychologické úrovni. A za třetí, jak říká Benjamin Zander, „Podívejte se svým lidem do očí, a pokud uvidíte, že jejich oči září, tak to děláte dobře“.


Úkol k opravdovému růstu:
Dva ze tří níže uvedených odkazů prostudujte a naplánujte si, s kterou osobou budete naslouchání trénovat. Pak se do toho pusťte.

Odkaz č. 1 | Odkaz č. 2 | Odkaz č. 3

Autor článku: Jiří Bréda
E-mail:
- LEADERSHIP -

Čím je lídr užitečný své smečce?

Naučte se svým lidem naslouchat, budujte s nimi dobré vztahy a pomáhejte jim v jejich růstu. Jen tak můžete růst i vy sami.
6. prosince 2017
2 minuty čtení
606
- LEADERSHIP -

Když lídr prezentuje, čím zaručeně zaujme?

Sedm z deseti nejpopulárnějších příspěvků na TEDu hovoří o pozitivní osobní změně, ty zbývající tři o změně mezilidské a sociální.
27. listopadu 2017
2 minuty čtení
804