5 efektivních nástrojů leadershipu

7. ledna 2018
2 minuty čtení
887
3

1. Nadhled
„Správný lídr se chová jako pasáček. Kráčí za stádem, nejčipernější jedince nechá vpředu, následované ostatními. Stádo tak postupuje,
aniž si kdokoli v něm uvědomí, že je vlastně celou dobu řízeno někým vzadu.“ (Nelson Mandela)


2. Práce se změnami
Co je nezbytně nutné k tomu, aby naši lidé akceptovali změnu, nebo ji dokonce chtěli? Je třeba jim zachovat jejich důstojnost. V podstatě to znamená dodržování tří zásad:

  • Naslouchat lidem, kterým máme se změnou pomáhat.
  • Udělat lidi součástí procesu rozhodování.
  • Přizpůsobit se.

​​​​​​

3. Osobní motivace
Chci-li se stát „dobrým“ lídrem, tak pracuji s lidmi tak, abych jim posouval jejich osobní laťku vždy o trochu výš. Pokud ale chci být skvělým lídrem pro své lidi, tak je inspiruji k tomu, aby si ji chtěli posunovat sami.


4. Sebeúcta
Lidé, kteří mají sebeúctu, mají silný pocit lásky a sounáležitosti. Mají prostě pocit, že jsou hodnotní. Což znamená, že mají:

  • Pocit odvahy k nedokonalosti.
  • Soucit, laskavost k sobě a ostatním.
  • S vědomím, že jsou takto dostateční, jsou sami sebou.


Ale je to dřina si to v sobě vybojovat. Přesto je třeba říci, že to stojí za oběti a strávený čas, protože za takovými lidmi, kteří tyto 3 body žijí, jdeme velmi rádi.


5. Hrdinství
Lídr a hrdina mají mnoho společného. A právě díky této skutečnosti je možné toho využít.

  • Jednej, když ostatní lidé nejednají.
  • Jednej v zájmu společnosti, a ne ve svém.


A opět i v tomto případě pokud tyto body praktikujeme, stáváme se vůdčí osobností. Lidé na nás začínají spoléhat.

Úkol k opravdovému růstu:
Podívejte se na toto video.

Autor článku: Jiří Bréda
E-mail:
- LEADERSHIP -

Když lídrovi odcházejí lidé z týmu

Fluktuace lidí je v dnešní rychle se vyvíjející společnosti běžnou záležitostí. Jste připraveni na situaci, kdy vám někdo z týmu řekne, že odchází?
20. prosince 2017
2 minuty čtení
1853
- LEADERSHIP -

Naslouchejte svým lidem

Dáváte jim tím najevo, že jste si tuto chvíli vyhradili jen pro ně a že vám na nich záleží. Je to nezbytné pro budování dobrých vztahů.
13. prosince 2017
2 minuty čtení
859